Tag:

Zubayumo

Kwa Zubayumo kuyambikenge nkhombo

Banthu bakwa Zubayumo awo bali ku Joni bayamba kusonkhana ndalama zakuti bayambiske nkhombo ya zgalo za bola lamalundi nachilato chakuti gulu lachisepuka lileke...