Tag: , , ,

Mzuzu university

Nkhwantha ya degree pa Mzuzu yaluta ku Joni

Musepuka uyo ngwa zelu chomene ndipo walikumalizga masambilo ghake pa Mzuzu University, wafuma muchalo chithu kuti wakapenje ganyu ku South Africa chifukwa wawona kuti...