Search

Tag: ,

Banja

Banthu ba banja limoza balyeseka mankhwala gha mbeba

Banthu bankhondi na babili (7) ba banja limoza,  babakola dimiti mu chipatala cha Daeyang Luke ku Lilongwe bati balya chakulya icho munthu munyake wakathilako mankhwala...

Phiri

A Phiri babwaka musungwana wa vyaka 14

Adada a Mcdonald Phiri, awo mba mbunu pa zinthombi, juzi pa Chibili balikubwaka musungwana uyo wakasolanga vigubidi mu bin ilo lili pafupi na iwo. Adada aba bakachita...