chaka cha 2017

Sumu izo zangutchuka mu chaka cha 2017

529

Kasi mu chaka cha 2017 mbanjani awo bakatchuka pa nkhani ya kwimba?

Chaka cha 2017 changuba chakutangwanika chomene ku bakwimba chifukwa waliyose wakhumbanga kuti wamanyikwe.

Pano tikuyowoya naza bakwimba bamu vyalo vose vamu Africa.

Kuwona umo bakwimba banandi balutiskila panthazi luso lawo, mphake kuyowoya kuti Africa yina nkhwantha izo zikumanya kwimba. Chiphalizgano icho chikupangika sono muno mu Africa ndicho chapangiska kuti luso lilutilile munthazi.

Nkhani yakujitemwa pakwimba vilikumala nikale mwakuti uzamuti mamu kumaso munthu munyake wakujumpha ndipo watola malo ghako iwe wakhala pa chijalilo cha nkhunda.

Pakukumbukila chaka cha 2017, Nkhani Mchitumbuka yaganiza kuti yipeleke sumu za video izo zangutchuka chomene. Sumu izi zakuti pala ukuziwonelela olo kupulikizga mbwenu thupi lako wekha likuchita kuti ghilighili ngeti nawe ungavina nawo.

Sumu yakwamba ni iyi:

  1. Davido ndipo mutu wake ni IF. Chaka cha 2017 changumuyendela makola chomene dada uyu. Nkhwantha yakumanya vingolingo iyi yangwenda palipose kutandazga sumu zake. Sono sumu iyo wangufumya yakuti IF yikawoneka na banthu 50 million pa YouTube
  2. Sauti Sol ft. Pato Ranking – Melanin. Dada uyu ngwaku Kenya ndipo naye chaka ichi cha 2017 changumuyendela makola chomene. Iye wakwimba sumu za Pop. Sono kasumu kake ako wafumya kakuti Melanin kakuyowoya naza kutowa kwa basungana bafipa. Sono munthu uyu wakavwilana na gulu linyake laku Nigeria pakwimba kasumu aka ako kangutchuka chomene  chifukwa banthu banandi balikuyihaya.
  3. Olamide – Wo!! Kwene chinyake ntchinyake, chaka cha 2017 changuba waka cha bakwimba baku Nigeria kwali. Sumu yakuti Wo wakimbaso ngwaku Nigeria uyo zina lake tikuti Olamide. Sumu zake wakwimba za rapper ndipo walikuyimba mu chiyowoyelo chakwake. Nangauli ivo wakwimba tikupulikako yayi kwene sumu iyi ndiyo walikuswa nayo mbili mpaka naye wali mu mzele wa sumu izo zatchuka mu Africa.
  4. Sarkodie ft. Runtown – Pain killer. Uyu ngwaku Ghana kwene musumu yake iyi wakimba na munthu waku Nigeria uyo zina lake ni Runtown. Naye wakwimba sumu za rap. Sarkodie naye watchuka chomene ku chalo chaku Ghana.
  5.  Wizkid ft Drake – Come Closer. Munthu uyu ngwaku Nigeria. Iye wakwimba sumu za Afrobeat. Wizkid walikuwinapo chiphalizgano cha bakwimba ku Canada.
  6. Mr. Eazi – Leg over. Munthu uyu naye kwake nkhu Nigeria. Mr Eazi walikuwinapo chiphalizgano cha sumu ziwemi mu chalo cha Nigeria.
  7. Alikiba – Seduce Me. Sono uyu ngwaku Tanzania.
  8. Mafikizolo – Love potion. Wakwimba uyu ngwaku South Africa. Sumu iyi apo Mafikizolo wakafumyila banthu banandi bakayitemwa chomene mpaka namwahuno pano.
  9. WCB WASAFI Artistes – Zilipendwa. Sumu iyi bakimba na Diamond Platnumz, Rayvanny, Harmonize, Mbosso, Lavalava, Queen Darleen pamoza na Rich Mavoko, “zilipendwa”
  10. Wande Coal, DJ Tunez – Iskaba. Sumu iyi banandi bakuyitemwa chomene chifukwa njakuvinika makola.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *