Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Kalata ya Ephraim Mkali Banda kwa Gospel Kazako

Ephraim Mkali Banda walemba kalata yakupempha nduna yakuwona vya kuwaluzga makani bwana Gospel Kazako kuti yivaneke vinthu vinyake.

Odini ŵakutumbikika ŵanduna, bwana Gospel Kazako

Nili na chigomezgo abwana kuti mwahuno pa 16 July, 2020 mwayamba makola ntchito yinu mu ofesi ndipo namwana winu niza na pempho.

Nate nitolelepo dankha mwaŵi wakumuwongani kweneso kumukhumbilani viwemi vyose bwana Gospel Kazako, ŵanduna ŵithu ŵa vyakuwaluzga makani pakusankhika na mulongozgi withu Dr Lazarus McCarthy Chakwera, kuti mutilongozge pa chitengo ichi ndipo nili nachigomezgo kuti ntchito iyi muyikwaniskenge nadi ngeti umo taŵa Malawi takhumbilanga.

Kwene abwana phepani, nate nifumbengo chinthu chimoza pela. Pala mungati mufwase pa social media, muzamuwona kuti ŵanthu ŵalikujula ma peji ghanandinandi (ma Facebook Page) ghakukhwaskana na unduna winu, sono vikutimbanizgana kuti umanye makola kuti kasi peji leneko la official ni ndini. Ndipo nkhani iyi kuti yikukhwaska unduna winu pela yayi kwene ghose waka.

Kalata yakulembeka na Ephraim Mkali Banda pa WhatsApp yakwa Gospel Kazako

Ndilo languŵa dandaulo lane lakwamba bwana. Mwakusazgilapo padoko waka ni nkhani yakukhwaskana na mawayilesi gha Community.

Ma radio agha ghakuyowoya chiyowoyelo icho ntchakutchuka mu boma ilo wayilesi iyo yili nachilato chakuti ŵanthu ŵapulikenge makola panji kuteghelezga kwambula suzgo. Sono pala boma kwizila mu unduna winu lingayamba kovwilapo pa nkhani ya ndalama kuti mawayilesi agha ghasangenge wovwili wakupangila ma program ghawo mbwenu chingawombola muzinda unandi.

Ephraim Mkali Banda pantchito

Nkhugomezga kuti wupu wa Malawi News Agency uli Pasi pa ulongozgi winu ndipo pala mungapeleka galimoto ku boma lililose ku maofisi agha mbwenu ntchito ya kendeskelo ka makani yingapepuskika chomene bwana Gospel Kazako.

Bwana laŵiskaniposo pa kendelo ka ŵamutolamakani. Chikupeleka chithuzithuzi chiwemi yayi kuti ŵamutolamakani ŵaku MBC ŵayendenge pulapula boma lililose kuti ŵazapeleke lipoti ku studio. Chiyezgelelo ntchakuti ŵaku Mzuzu ŵakuluta mpaka ku Nkhatabay, Rumphi, Karonga mpaka Chitipa. Sono vingaŵa uli bwana kuti boma lililose kumhalenge mutolamakani kuluska kuti ŵachitenge kuyendela.

Ine bwana nagwilapo ntchito ku Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), Kenya Broadcasting Corporation (KBC), Voice of America (VOA) pamoza naku Deutsche Wells (DW). Ndipo nendapo vyalo vinandi chomene kwene icho ŵakupanga ku TBC naku KBC ntchakuti ŵalikukhazikiska ma ofesi mu boma lililose ndipo ŵalikuŵikamo ŵamutola makani ŵakujumpha pa ŵaŵili awo mbachikhazi mu boma lililose.

Kweneso ivo ŵalikupanga vakuti boma lililose ŵalikukhazikiskamo ma PRO. Apo kuno kwithu ma PRO ghali muma town ghakulughakulu pela.

Agha ndigho ghanguŵa madandaulo ghane bwana Gospel Kazako ndipo tikumupokelelani na mawoko ghaŵili ku unduna wakuwona vyskuwaluzga makani

Ndine winu bwana

Ephraim Mkali Banda