Category: Opinion

Zimbabwe

Zimbabwe urgently needs a new land administration system

Zimbabwe urgently needs a new system of land administration to harness development in the agricultural sector. The country’s land use and ownership have been...

Africa

New dams in Africa risk power supplies

New dams in Africa could add risk to power supplies down the line In the 1980s and 1990s parts of Africa saw a surge in dam building for energy production. After a brief...

Africa

Ntchivichi icho tingachita mu Africa?

Mu Africa tikumanyikwa makola chomene na nkhalo yakulimbana chitengo. Mu chaka cha 2017, mbembe zakulimbilana udindo zanguchepako kuluska vyaka vakumanyuma. Kwene pali...