Search

Category: Mulandu

Ndalama

Kalaliki walya ndalama za mpingo

Ndalama za mpingo zalyeka ku boma la Balaka Kalaliki munyake uyo ngwa mbunu pa ndalama waskuputula mapangano ghose kusazgilapo izo bakasonkhananga kuti ziwovwile kuzenga...

Ng'anga

Ng’anga yamazga nthengwa

Mama wajobola mufumu wake chifukwa cha ng’anga Mwanakazi munyake kwa Mlongoti Chirwa mwa Inkosi Mzikubola watemwa chomene ng’anga kuleka mufumu wake ku...

Chimutu

Dada wakoleka uhule kwa Chimutu

Dada munyake na mama yunji mu muzi wa Chimutu Hara balengeska panyuma pakuti babasanga bakusonana makina zuba lili phwee! Kwakuyana na Mannass Mbizi, walongosola kuti...

Nyawu

Nyawu bazilipiliska mbuzi chifukwa chakunjila mu tchalitchi

Nyawu zibili zaku Dowa bazilipiliska mbuzi yimoza-yimoza china munthu chifukwa zangunjila mu tchalitchi la mpingo unyake. Nyawu izi zanguluta pa malo ghanyake...

Engalaweni

Fulu wasuzga mu muzi wakwa Zimba ku Engalaweni

Cha fulu ku Engalaweni chikutembeya zuba lili geee pa muzi wakwa Zimba ndipo chikwenda palipose mukhichini, kwali nkhu chimbuzi olo munkhokwe mwakuti banthu bazukuma...

Banja

Banthu ba banja limoza balyeseka mankhwala gha mbeba

Banthu bankhondi na babili (7) ba banja limoza,  babakola dimiti mu chipatala cha Daeyang Luke ku Lilongwe bati balya chakulya icho munthu munyake wakathilako mankhwala...

Phiri

A Phiri babwaka musungwana wa vyaka 14

Adada a Mcdonald Phiri, awo mba mbunu pa zinthombi, juzi pa Chibili balikubwaka musungwana uyo wakasolanga vigubidi mu bin ilo lili pafupi na iwo. Adada aba bakachita...

Mbuladye

Mbuladye wakusambazga mwa wukhuluku

Mosse Mbuladye waku Makanjira ku Mangochi wakwibila mu Mwenye mu shop ndipo wayamba kusambazga banthu bakuwona. Pali shop yinyake iyo yili mu 1st Street mukati mwa town...