Category: Education

South African police

South African Police fire rubber bullets, injure two at Hoërskool Overvaal

South African police on Wednesday fired rubber bullets at protesters outside the Afrikaans Hoërskool Overvaal in Vereeniging, where 55 English speaking children had...

Madonna

Madonna watizengelenge sukulu

Madonna wati wazengene masukulu ghanayi muno mwithu mu Malawi muchaka chino cha 2018. Madonna uyo sono wana vyaka 59 wawulula nkhani iyi ku Instagram kwake kuti...

Vakumwezi

Bamutengweska lubilo chifukwa vakumwezi vadula

Basungwana banandi sono bayamba kuchichizgika kuti batengwe chifukwa bapapi bawo bakudandaula kuti bangakwaniska yayi kugula vakumwezi kuti bavwalenge chifukwa vikudula...

Mzuzu university

Nkhwantha ya degree pa Mzuzu yaluta ku Joni

Musepuka uyo ngwa zelu chomene ndipo walikumalizga masambilo ghake pa Mzuzu University, wafuma muchalo chithu kuti wakapenje ganyu ku South Africa chifukwa wawona kuti...