Baibolo

Bazgani nkhani za muchiyowoyelo chachi Tumbuka

196

Kasi Fundo za mu Baibolo Zichali Zakovwira?

ŴANJI ŴAKUTI NIZAKOVWIRA YAYI. Dokotala munyake wakati kulondezga fundo za mu Baibolo vikuyana waka na kugwiliskira ntchito buku la m’ma 1920 pakusambizga sayansi. Munthu uyo wakugomezga yayi Baibolo wangati kulondezga fundo za mu Baibolo vingayana waka na kulondezga ulongozgi wakale wa umo mungagwiliskira ntchito kompyuta yiphya. Iyo wakuwona kuti Baibolo ni buku ilo lili kumara ntchito.

Pakuti tekinoloje yaluta panthazi chomene, kasi pali chifukwa chakupenjera ulongozgi mu buku lakale ili uku kuli mawebusayiti ghanandi agho ghali na ulongozgi uphya? Mu ma TV ŵakulongora ŵanthu ŵanandi awo ŵakupeleka ulongozgi uwo ukuwoneka nga ngwakovwira. Kweniso ŵanthu ŵakuguliska mabuku ghanandi agho ghali na ulongozgi pa nkhani zakupambanapambana.

Pakuti pali vinthu vyose ivi, kasi pali chifukwa cha kulondezgera fundo za mu Baibolo ilo likalembeka kale chomene pafupifupi vyaka 2,000 ivyo vyajumpha? Kasi vingaŵa kuti awo ŵakugomezga yayi Baibolo ŵakuneneska pakuyowoya kuti kulondezga fundo za mu Baibolo vingayana waka na kulondezga ulongozgi wakale wa umo mungagwiliskira ntchito kompyuta yiphya? Yayi, wakuneneska yayi napachoko. Sayansi na Tekinoloje yikusintha para pajumpha nyengo, kweni ivyo vikukhumbikwa pa umoyo wamunthu vikusintha yayi. Ŵanthu ŵachali kukhumba kuti ŵamanye umo ŵangaŵira na umoyo uwemi na wakukondwa, ŵakuvikilirika, mbumba ziwemi na umo ŵangakhalira makora na ŵanyawo.

Nangauli Baibolo ndakale chomene, kweni lili na fundo zakovwira pa nkhani izi na zinyake zinandi. Kweniso Baibolo ndakupelekeka na Mlengi withu. Likutovwiraso umo tingachitira na nkhani zinandi zakupambanapambana 2 Timote 3:16, 17. Kweniso lili na ulongozgi wapanyengo yake uwo ukumara ntchito yayi. Baibolo likuti: “Mazgu gha Chiuta ngamoyo.”Ŵaheberi 4:12

Kasi ivyo Baibolo likuyowoya ni vyaunenesko? Kasi lili kumara ntchito panyake lichali lakovwira? Nkhani izo zili mu Gongwe la Mulinda ili, ni zapadera ndipo zili na mazgoro gha mafumbo agha.

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

MUTU 1
Kasi Chiuta ni Njani?

1. Kasi ŵanthu ŵakutemwa kujifumba vichi?
ŴANA ŵakutemwa kufumba mafumbo ghanandi. Para mwaŵalongosolera chinthu chinyake, kanandi ŵakufumba kuti, ‘Chifukwa wuli?’ Para mwazgora, ŵakufumbaso fumbo linyake lakuti: ‘Kweni chifukwa?’

2 Tose tikufumba mafumbo. Kwali ndise ŵana panji ŵalara. Tingajifumba icho tiryenge, icho tivwarenge, panji ivyo tikukhumba kugura. Nyengo zinyake tingajifumba mafumbo ghakuzirwa gha ivyo vikutichitikira pa umoyo kweniso ivyo vizamuchitika munthazi. Kweni para tikughasanga yayi mazgoro ghenecho gha mafumbo agha, tingalekerathu kupenja mazgoro.

3. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghana kuti ŵangasanga yayi mazgoro gha mafumbo ghakuzirwa agho ŵakujifumba?

 

 

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *