mm
Mannas Mbizi

News editor at Mzimba Community radio

Mzimba

Vinthumwa vya bola vyasuzga kwa Chapweka Ndengu ku Mzimba

LUNO Dada mnyake pa munda Dunduzu High Farm mu muzi wa Daudi Machamo kwa gulupu vileji hedemani Chauluma Nyirenda kwa Inkosi Mpherembe ku Mzimba wazukumiska banthu...

Mzalangwe

Womama bayiba muphika wa nyama ku Mzalangwe pa wungano

MAKINA Dada yunji na mkamwana wake ku Kamzomera mu muzi wa Jalavikuba Mpalani kwa Inkosi Kampingo Sibande ku Mzimba basikula chikaya panyuma pakuti babasangilira...

Moto ku mapiri from Mzimba community radio

Mzimba Community Radio moto kumapiri

MOTO KU MAPIRI KUTI BUUUUUUUUUU!!!! NYANGA Mama yunji ku Chindindindi mu muzi wa Chitapa Moyo kwa Inkosi Chindi ku Mzimba wajula chitengero chikulu chambula...

Moto ku mapiri from Mzimba community radio

Makani agho ghafumila ku wayilesi yapa Mzimba

Nkhani Mchitumbuka yilikunjila mu chipulikano na wayilesi yapa Mzimba boma kuti nkhani zawo zose za Moto ku Mapiri ziwaluzgikengeso pano pa website. Makani agha...

Rumphi

Mwanalume watola mwanakazi wa sayizi na anyina ku Rumphi

Dada yunji ku Mphangala mu muzi wa Walutundu ku Rumphi watindika banthu panyuma pakuti watola mama yunji uyo ni msinkhu wa banyina. Nkhani iyi yikuti dada uyu, uyo...

Joel Kamanga

Banja lalila chifukwa baliwotchela nyanga yawo

Doda linyake na awoli bake ku Kamwala mu muzi wa Joel Kamanga kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, bajula chitengero chambula kuchetamiskika panyuma pakuti ng’anga yinji...

Munthu wa Chiuta pa Mzimba

Munthu wa Chiuta wanjila mu viyezgo ku resthouse pa Mzimba

Munthu yunji wa Chiuta ku Mzimba wachimbila Baibolo kuwoko panyuma pakuti viyezgo vyamusanga ku nyumba yinji yakugona balendo apo wathandazganga mazgu gha Chiuta. Mzimba...

Mlangali ku Mzimba

Banalume babili babayendeska bengende ku Mzimba

Banalume babili abo batchuka chomene ku Mlangali kwa Inkosi Chindi ku Mzimba pa nkhani ya kwiba mwahuno bakhawula. Ndipo banthu banandi bangusekelela pakuwona nkhule za...

Mitala ku Rumphi

Munyamata bamuthulila basungwana babili ku Rumphi

Mnyamata yunji ku mgodi wa malasha wa Mchenga Coal Mine ku Rumphi wazgeba chakuchita panyuma pakuti bamuthulira basungwana babiri. Nkhani iyi yikuti, mnyamata uyu bati...

Machelecheta ku Mzimba

Mwanalume kwa Machelecheta wasanganizga muwoli wake munyumba wakuhulana na doda

Doda linyake ku Machelechete mu muzi wa Phulika Tembo kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba wazemphula panyuma pakuti wasanga mwanakazi wake wakusonana makina na munthu yunji...